Accesibilidad

Transportes Mosquera pretende que a presentación de todos os contidos e funcionalidades principais da web sexan independentes dos dispositivos físicos e dos navegadores empregados polos usuarios, codificándoos con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

Política de accesibilidade
No desenvolvemento da páxina web de Transportes Mosquera tívose en conta a necesidade de crear un contorno accesible, cos obxectivos de facilitar o acceso de todas as persoas, optimizar as dinámicas de navegación e ofrecer unha experiencia de usuario satisfactoria. Para iso desenvolveuse a web con respecto ás seguintes pautas:

  • Uso dos estándares do W3C.
  • Gramática XHTML Strict e CSS 2.1.
  • Pautas de accesibilidade para o contido web (WCAG nivel AA).

Estándares web

A web de Transportes Mosquera está desenvolta con respecto a un nivel de accesibilidade AA. Se atopou durante a navegación algún contido ou funcionalidade que non respecte as pautas descritas, agradeceríamoslle que nolo fixese saber a través do correo, na páxina de contacto.